Tervetuloa tijoalumnien sivuille!

Olemme päivittäneet itsemme 2020-luvulle ja tuoneet vähän väriä joskus vähän harmaaseen ilmeeseemme. Piristyminen ei jää pelkästään väreihin, teemme tänä vuonna paljon toimintamme uudistamista. Tervetuloa mukaan!

Helpomman jäsenyyden puolesta

Olemme ottaneet käyttöön jäsenrekisterin, jonka avulla voimme tarjota teille näkyvyyden jäsentietoihinne ja maksujen rekisteröitymiseen. Tämä vaatii jokaiselta jäseneltä tietojen lisäämisen jäsenrekisteriin. Olethan siis muistanut liittyä?

Mitä Tijoalumnit voivat tarjota sinulle?

Paluun opiskeluaikaan

Tarjoamme mahdollisuuden tavata opiskelukavereita ja muistella opiskeluaikoja. Milloin olet viimeksi sitsannut tai pukenut haalarit?

Tapahtumia

Järjestämme jäsenistöllemme säännölliset afterit, vuosikokoukset ja muita vapaa-ajan tapahtumia sekä tilaisuuksia itsensä kehittämiseen.

Linkin yliopistoon ja opiskelijoihin

Saat linkin opiskelijoihin sekä tietojohtamisen koulutukseen ja Tampereen yliopistoon.

Yhteisön

Pääset tutustumaan muihin tietojohtamista opiskelleihin eri elämän vaiheissa.

Lue Blogista

  • Aki Koikkalainen – Laajan skaalan johtamista

    Aki Koikkalainen on valmistunut vuonna 2007. Pääaineenaan Tietojohtaminen. Sivuaineena hän on lukenut pitkän sivuaineen tuotantotaloudesta ja lyhyen ohjelmistotuotannosta. Asialliset hommat suoritetaan, muuten ollaan kun Ellun kanat Opiskeluaikaansa Aki kuvailee melko tasapainoisena, jossa oli oikeassa suhteessa tiukkaa opiskelua ja opiskeluelämää. Kiinnostavat kurssit saivat ansaitsemansa ajankäytön ja vähemmän kiinnostavat, kuten virkamiesruotsi lähinnä hoidettiin pos alta. -Vänrikki Koskelan sanoin ”Asialliset hommat suoritetaan, muuten ollaan kun Ellun kanat”. Myönnettäköön, että aavistuksen kypsemmällä asenteella olisi noistakin saanut enemmän irti ja ehkä puhuisin nykyään ruotsia” . Tietojohtamisen opinnot tuntuivat Akista ainakin osittain liian abstrakteilta, mutta jälkikäteen tarkasteltuna ne on havaittu hyvin rakennetuiksi ja aidosti työelämään valmistavilta. -Moni asia on työelämässäkin melko abstraktia ja tietojohtamisen opintojen tuomat valmiudet käsitellä abstrakteja asioita sekä tuottaa hyvää kirjallista viestintää ja jalostaa konkreettiaan ovat osoittautuneet kelvollisiksi taidoiksi. Opiskeluajoilta Aki tunnustaa löytyvän hauskoja muistoja paljon. Kuitenkin myös opiskelujen puolelta myös kursseista eräs luento on jäänyt elävästi mieleen ja muistuttanut yliopiston tehtävistä: – luento taisi olla jokin Marjatta Maulan kursseista, joissa ensimmäisellä tunnilla käytiin läpi kurssin materiaalit ja sisältö. Kurssikirjoja oli luokkaa 5 tiiliskiveä + iso kasa case kirjoituksia. Joku kollegoistani protestoi asiaa hieman epäuskoisena ja kysyi, että ”eikös tässä ole aika hemmetisti työtä kurssin opintopisteisiin verrattuna”. Maula nosti katseen rauhallisesti ylös ja

  • Tohtorikoulutuksen lyhyt oppimäärä

    Yliopistossa aloittaa vuosittain yli 350 uutta tieteellisen jatkotutkinnon opiskelijaa. Jatkotutkinnon suorittaminen on päätoimisesti opiskellen tavoitteellisesti neljän vuoden prosessi. Jatko-opintojen suorittamisesta sovitaan etukäteen vastuuohjaajan kanssa. Opiskelija laatii jatko-opinnoistaan opintosuunnitelman. Opinnoissa painopiste on tutkimusalan syväosaamisen ja metodisten taitojen hankinnassa. Kurssien lisäksi tehdään väitöskirja, johon suuriin osa opiskelijan ajasta kuluu. Väitöskirjalla väitöstutkija osoittaa kykynsä kriittiseen ajatteluun ja itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn. Väitöskirja voi olla muodoltaan joko väittelijän yksittäisjulkaisu tai artikkeliväitöskirja, joka koostuu useista julkaisuista. Väitöskirjatutkimus tarkastetaan kahdessa vaiheessa, joista ensimmäinen on esitarkastus ja toinen väitöstilaisuus. Esitarkastuksessa arvioidaan käsikirjoituksen tieteellinen arvo, että tiedekunta voi antaa luvan sen esittämiseksi väitöskirjana. Väitöstilaisuudessa väittelijä (tohtoriksi aikova) puolustaa väitöskirjassaan esittämiään ja tuottamiaan tieteellisiä tuloksia yleensä tilaisuuden vastaväittäjän eli opponentin esittämää kritiikkiä vastaan. Väitöstilaisuus on julkinen tilaisuus. Miksi lähtisin jatko-opiskelijaksi? Tohtoritutkinnon myötä oma ymmärrys alasta syvenee ja tutkimuksessa tehdyt havainnot ja päätelmät auttavat esim. elinkeinoelämän kehittymistä. Tohtoritutkinto on ajokortti tutkimuksen tekemiseen. Jos tähtää esim. akateemiselle uralle, niin se onkin erittäin suositeltavaa. Tohtoriksi väitelleillä on usein paras tietämys omasta substanssialastaan hänen tutkittuaan kyseistä alaa useamman vuoden ajan. Jatko-opiskelijat tuovatkin tuoreita näkymiä alan tiedekentän uudistumismahdollisuuksiin, uuden tiedon tuottamiseen ja yhteiskunnallisesti oleellisten haasteiden ratkaisuun sekä tiedon soveltamiseen eri teollisuuden ja hallinnon aloilla.  Itse jatko-opiskelu on ilmaista. Oman ajan uhraaminen on suurin kustannus ja

  • Veli-Matti Uski – Luova Datatutkija

    Veli-Matti Uski on valmistunut vuonna 2018 tietojohtamiselta pääaineenaan tietohallinto ja -järjestelmät. Sivuaineista löytyy niin tietoturvallisuutta, ohjelmistotekniikkaa kuin international minor in industrial management. Tietojohtamisella opetetaan yritysten todellisia ongelmia Opiskeluaikoinaan Veli-Matti oli hätäinen opiskelija, joka oli kiinnostunut vähän kaikesta mitä tietojohtamisella opiskeltiin. – Tykkäsin, niin ohjelmistotekniikasta, teollisuustaloudesta kuin myös matikasta ja fysiikastakin. Vietin todella paljon aikaa kiltahuoneella ja opiskelijatapahtumissa ja ehdin toimia useamman kauden niin Man@gerin, Markan kuin Spinninkin hallituksissa. Veli-Matin mukaan Tietojohtamisella opetetaan oikeita asioita, jotka todella ovat ongelmia yrityksille, kuten organisaation uudistuminen tai tietojärjestelmien ja liiketoiminnan yhteensovittaminen. Hänestä tosin niitä oppeja on vaikea päästä hyödyntämään uransa alkuvaiheessa, tai niiden arvoa ei aina huomaa. – Omasta ystäväpiiristä lähes kaikki ovatkin päätyneet työskentelemään jollain tavoin ohjelmistokehityksen pariin. Vaikuttaakin siltä, että tietojohtamisella opittuja taitoja pääseekin parhaiten hyödyntämään vasta kun alkaa saada liiketoimintavastuuta yrityksessä. Diplomityöpaikka kurssilta Myös Veli-Matti löysi itsensä jo kolmantena vuonna ohjelmistokehittäjänä Eatechilta. Hänen aiemmat kokemuksensa ohjelmistokehityksestä perustuivat Python ja C++ -kurssiin, joten monet asiat opeteltiin töissä. Tämän jälkeen Veli-Matti siirtyi Valmetille tekemään diplomityötä, jonka aiheena oli liiketoimintamallin kehittäminen Valmetin teollisen internetin ratkaisuille. Diplomityöpaikka tuli yliopistolta kurssiyhteistyön kautta. – Muistaakseni jonkin kurssin osana Valmet järjesti kilpailun, jossa joukkueissa piti keksiä uusia tapoja hyödyntää dataa Valmetin liiketoiminnassa. Voitimme tämän kilpailun ja palkintona Valmet