Aino Jokela – Microsoft maailman moniosaaja

Tijoalumni Aino Jokela ei lukiota käydessään ollut lainkaan varma mikä hänestä tulee isona. Vaihtoehtona pyörivä mm. lääkärin ja matematiikan opinnot. Kuitenkin opinto-ohjaajan avustuksella tie Tamperelle DI-koulutukseen löytyi ja Aino valmistui tietojohtamiselta vuonna 2014, pääaineinaan tiedonhallinta ja hypermedia sekä sivuaineina Integroitu tuotekehitys ja tuotanto ja teollisuustalous. 

Se (DI-opinnot) tuntui heti osuvan kohdalleen. Suvusta löytyi jo yksi tuotantotalouden DI, jonka työ ison yrityksen paikallisissa johtotehtävissä resonoi omiin haaveisiin. Kuitenkin opintojen sisällöstä tarkemmin luettua Tietojohtaminen valikoitui minun ykkösvaihtoehdokseni. Myös Tampere opiskelukaupunkina houkutteli. En halunnut mennä Ouluun, mihin puolet opintojaan meidän lukiostamme jatkavista meni vaan halusin lähteä pidemmälle ja kokeilla omia siipiäni rauhassa. 

Ryhmätyötaidot siirtyvät työelämään

Koulunkäynti on ollut aina Ainolle mieluisaa ja asiat ovat jääneet hänelle päähän helposti. Jopa niin helposti, että hän on tehnyt lapsena ylimääräisiä matematiikan tehtäviä. Kuitenkin yliopistoon siirtyessä Aino huomasi, ettei muistiinpanojen kirjoittaminen ja nopea kertaus tuonutkaan enää samanlaisia tuloksia, vaan aikaa oli käytettävä enemmän, hyviin arvosanoihin.

Tämä näkyi erityisesti matematiikan luennoilla, missä luulin olevani hyvä, mutta yhtäkkiä metodini eivät enää toimineetkaan. Onneksi Tietojohtamisen opinnot ei koostunut vain luennoista. Ryhmätöiden tekeminen ja porukassa opiskelu olikin minun opiskeluaikani sokeri, suola ja muutkin mausteet ja teki opinnoista erittäin mielekkäitä.

Yhteisen päämäärän eteen työskentely motivoi Ainoa edelleen ja hän uskookin sen johtuvan juuri yliopisto-opintojen ryhmätöistä.

Erityisen opettavia kokemuksia oli tietenkin ne ryhmätyöt, joissa ryhmä oli arvottu ja haettu erityisen poikkitieteellistä porukkaa. Näissä ryhmissä hommat ei aina mennyt ihan niin jouhevasti kuin omien kavereiden kanssa tehtäviä tehdessä. Erilaisten persoonien kanssa työskentelystä on siis saanut arvokasta kokemusta jo opiskeluaikana.

Muutoinkin Aino näkee, että tietojohtaminen tarjoaa hyvän lähtökohdan työelämän taidoille, vaikka kurssien aiheet tai työskentelytavat todennäköisesti eivät istu suoraan sellaisenaan kenenkään työroolin. Kuitenkin hänen mukaansa opinnoista saadaan paljon työkaluja, joilla päästään käsiksi työelämän haasteisiin.

Yksi ensimmäisistä tietojohtamisen opintojen opetuksista oli hiljaisen ja eksplisiittisen tiedon ero. Minusta jo pelkästään niiden eron ymmärtäminen ja soveltaminen organisaatiokulttuurissa, projektitöissä, asiakkaiden kanssa toimimisessa ja tiimin työskentelytapojen ohjaamisessa vie tekemistä ihan eri tasolle ja mahdollistaa tehokkaamman ja kaikkia osapuolia huomioonottavamman toiminnan.

Vaikka Aino opinnoista pitikin, hänen mielestään opiskeluajasta parasta tekivät ihan muut asiat, kuten rentous, vapaus ja kaverit. Hän muistelee lämmöllä monia hauskoja tapahtumia, juhlia, reissuja, joissa kavereiden kanssa tapahtui ja sattui.

 Minulla oli vuosia järjestelmäkamera mukana tapahtumissa, joten monet killan nettisivuilta löytyvän kuvagallerian ensimmäisten vuosien kuvista ovat minun ottamiani.

Tapahtumissa kiertelyn lisäksi Aino on ollut tietojohtajakilta managerin hallituksessa sekä tekemässä Yrityspäivät -nimistä rekrytointitapahtumaa parin vuoden ajan. Yrityspäivät -projektissa Aino vastasi mm. uusmyynnistä, mikä opetti tarttumaan puhelimeen ja saada hissipuheella yrityksen kanssa sopimus aikaiseksi.

 Vaikka kyseessä oli opiskelijoiden järjestämä tapahtuma, myyntityö oli ihan sitä samaa ja oikeaa myyntiä, mitä tehdään oikeassakin työelämässä. Mielettömän hyvää kokemusta nuorelle opiskelijalle hioa omia puhe- ja esiintymistaitojaan.

Työkokemuksesta on hyötyä myös opintoihin

Jo toisen vuoden jälkeen Aino löysi työpaikan Glastonilla ostoreskontran hoitajan sijaisuutta tehden. 2,5 Glaston-vuoden aikana Aino pääsi työskentelemään lähes jokaisen taloushallinnon osa-alueen tehtäviä niin ostoreskontran, myyntireskontran, laskuttajan, kirjanpitäjän kuin sisäisen raportoinninkin näkökulmasta.

Tämä ns. ruohonjuuritason käytännönkokemus on kantanut minua pitkälle ja tuonut omaan tekemiseen näkökulmaa, mistä minua on myöhemmin erityisesti kiitetty. Tässä vaiheessa en vielä ollut opiskellut teollisuustaloutta, joten opinnoista ei niinkään ollut hyötyä tässä vaiheessa vaan hyöty oikeastaan näkyi toisinpäin. Myöhemmin kun kävin mm. yrityksen talous -kurssia, olin täysin perillä, mistä milloinkin puhuttiin ja pystyin tuomaan keskusteluun uusia näkemyksiä. 

Glastonin jälkeen Aino kävi opiskelijavaihdossa Hongkongissa, mistä palattuaan hän siirtyi Digian palvelukseen talouskonsultiksi työskentelemään projekteissa, joissa Microsoftin Dynamics AX -toiminnanohjausjärjestelmää otettiin käyttöön asiakkailla. Tehtävät kattoivat niin nykytilan kartoitusta, vaatimusmäärittelyä, järjestelmän konfigurointia kuin koulutusta ja käyttöönottoon tukea.

Tässä työssä käytännön kokemus taloushallinnon tehtävistä oli äärettömän hyvä tausta uuteen työhöni, kun puhuin asiakkaan kanssa samaa kieltä.

Konsultoinnin lisäksi Aino sai käyttää Digialla myös työaikaa diplomityönsä kyselytutkimukseen ja haastatteluihin. Lisäksi hän sai työn valmistuttua kertakorvauksen työnantajalta. Diplomityön aihe – Kokonaisvaltaisen suorituskyvyn mittausjärjestelmän kehittäminen strategisista tarpeista – löytyi yhdessä työnantajan kanssa.

 Digia kannusti minua valmistumaan ja keksimme aiheen yhdessä siten, että se tukisi myös heidän tavoitteitaan.

Low-code / No code liiketoimintaa luomassa

Digian jälkeen Aino siirtyi nykyiselle työnantajalleen Efimalle vuonna 2015, jossa hän teki samantyyppisiä projekteja ensimmäiset 4 vuotta. Osaamisen kertyessä myös projektien koko ja vastuu kasvoi. Lisäksi Aino otti koppia myös tuotekehityksestä ja oli aktiivisesti mukana ottamassa haltuun uutta versiota, kun Microsoft julkaisi uuden pilviversion Dynamicsta.

Nykyiseen rooliin Power Platform -arkkitehtina kasvaminen alkoi neljä vuotta sitten jenkeissä pidetyssä Microsoftin Business Application Summitissa, josta innostus low code/no code – kehitykseen sai alkunsa

Aloitin uuteen alustaan tutustumisen muiden töiden ohella ja nostimme sitä esiin aina tilaisuuden tullen. Minusta on ollut mahtavaa olla mukana rakentamassa uutta liiketoimintaa sen julkaisusta lähtien ja kerätä kollegoita tiimiimme. Minulla ei ole ollut esimiesvastuuta, mutta koen että olen saanut osallistua eri tiimien kehittämiseen Efimalla työskentelyni aikana, mistä olen kiitollinen.

Power Platform -arkkitehtina työtehtäviin Ainolla kuuluu edelleen myyntityöt sekä niihin liittyvä vaatimusmäärittely asiakkaan kanssa ja ratkaisun rakentaminen Power Platform -tuoteperhettä hyödyntäen. Tässäkin roolissa hän on edelleen mukana projekteissa määrittelemässä ja tukemassa kollegoita kehitystyössä. Kehityksessä tukemisen lisäksi Ainon arkeen kuuluu myös Scrum Masterin rooli sekä erilaiset koulutukset, Webinaarit ja organisaation sisäinen sparraus.

Olen Efimalla ollut monessa mukana ja yksi näkyvimmistä tehtävistä onkin pitää sekä sisäisiä että ulkoisia koulutuksia. Olen aina valmis sparrailemaan eri alojen kollegoiden kanssa tuoteperheemme mahdollisuuksista ja tekemään pilotointia, jotta päästään hiukan konkreettisemmalle tasolle. Olen aktiivisesti mukana tiimimme kehitystyössä, mikä pitää minutkin mukana kehityksen eri trendeistä ja tuotteen uusista ominaisuuksista.

Tuotekehityksen opinnot hyötykäyttöön

 Aino viihtyy Microsoft maailmassa, sillä se on jatkuvasti muuttuva, eikä työssään ikinä voi tietää kaikesta kaikkea. Onneksi tietojohtamisen opinnot ovat valmistaneet tähän hyvin.

Minusta opintoni tukevat konsultin työtä hyvin, kun on selvää, ettei kaikki tarvitsemamme tieto löydy käyttöohjeista tai muista dokumenteista. Meidän täytyy osata ohjata asiakkaan edustajaa kertomaan meille eri prosessivaiheiden tausta ja löytää juurisyy, miksi asioita tehdään tietyllä tavalla ja miten niitä mahdollisesti voisi kehittää eteenpäin.

Muuttuva alusta edellyttää myös jatkuvaa oppimista.  Oman Power Platform tuoteperheen lisäksi Ainoa kiinnostaa Azuren ominaisuudet, muut low code/no code- tuoteperheet sekä aikaa kestävien ratkaisujen rakentaminen.

Minua kiinnostaa ratkaisujen tuotteistaminen ja erityisesti niiden rakentaminen siten, että eri tarpeita ja vaatimuksia on silti huomioitu toteutuksessa ko. prosessin suorittamiseen eri organisaatioissa. Tuotekehitys oli yksi sivuaineistani Tietojohtamisen opinnoissa ja on ollut mielenkiintoista päästä mukaan työelämässäkin miettimään näitä näkökulmia.

Oppia ikä kaikki – Parhaat oivallukset

Ryhmätyöskentely ja kokonaisuuden hallinta taidot

– Koska opiskelut sisälsivät paljon harjoitustöitä, ryhmässä työskentely- ja kokonaisuuden hallintataidot kehittyivät valtavasti. Poikkitieteellisesti kootut ryhmät toivat tärkeitä taitoja oppia toimimaan erilaisten ihmisten kanssa ja löytää tapoja korostaa meidän jokaisen vahvimpia puolia. Erilaiset kokoonpanot toivat lopputulokseen uusia vivahteita ja oivalluksia. Opin, että tiimi kannattaa rakentaa niin, että porukka sisältää monipuolisesti eri taustoista tulevia henkilöitä, jotka tuovat omalla osaamisellaan uutta näkökulmaa ja rikastavat tiimin tekemistä.

Ole utelias

– Uteliaisuus on paras piirteesi kehittyä eteenpäin ja haastaa totuttua. Kun pitää aktiivisesti silmät auki useampaan suuntiin voi huomata oman osaamisen kehittyvän ja laajentuvan vähän kuin vahingossa. On tärkeää katsoa laatikon ulkopuolelle ja miettiä, millä uusilla tavoin omaa, tiimin tai organisaation tekemistä voisi viedä eteenpäin.

Oman osaamisen jakaminen on aina loppukädessä koko tiimin, organisaation ja asiakkaiden etu. Yksittäinen henkilö voi olla kovakin osaaja ja tehdä hyvää jälkeä, mutta kun osaaminen valjastetaan ja jaetaan koko tiimin käyttöön, on kaikki ihan eri tavalla mahdollista.

Sparrailua Ainon kanssa?

Verkostoidun mielelläni ja minuun voi ottaa yhteyttä Linkedinin kautta! Linkki profiiliin.

Uratarinoiden tijoalumneille tarjotaan mahdollisuus antaa yhteystietonsa sparrailua varten. 
Sparrauksen tarjoaminen on vapaa-ehtoista uratarinoiden alumneille

Comments are closed.