Solitalle Pro Tietojohtaja -tunnustus

Solitalle myönnettiin Pro Tietojohtaja -tunnustus 11.3.2017 Tietojohtajakilta Man@gerin vuosijuhlilla.

Pro Tietojohtaja -tunnustus on Tietojohtajakilta Man@gerin ja Tampereen teknillisen yliopiston tietojohtamisen alumni ry:n yhdessä vuosittain jakama tunnustus ansiokkaasti tietojohtamisen tai Tietojohtajakillan toimintaan vaikuttaneelle henkilölle tai taholle. Tunnustusta on jaettu keväisin vuodesta 2008 alkaen.

Solita Oy on useampien vuosien aikana edistänyt tietojohtamisen opiskeluja valmentaen opiskelijoita työelämään. Tietojohtajakilta Man@gerin, tietojohtamisen alumnien ja Solita Oy:n tekemä pitkäjänteinen yhteistyö on yksi selittävä tekijä opiskelijoidemme työllistymiselle. Toivottavasti yhteistyö jatkuu tulevaisuudessakin sekä tietojohtamisen opiskelun että Tietojohtajakillan aktiivisen ja yhteisöllisen toiminnnan puolestapuhujina.

Lisätietoja Man@gerin nettisivuilta: http://tietojohtajakilta.net/kilta/pro-tietojohtaja/

Pro Tietojohtaja -tunnusta vastaanottamassa Valtteri Taimela ja MArkus Heiskanen (kuva: Hugo Wihersaari).

Pro Tietojohtaja -tunnusta vastaanottamassa Valtteri Taimela ja MArkus Heiskanen (kuva: Hugo Wihersaari).

Comments are closed.