Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) tietojohtamisen koulutusohjelmassa opiskelleiden ja TTY:sta valmistuneiden sekä TTY:n tietojohtamisen opiskelijoiden yhdyssiteenä, kannustaa jatkuvaan oppimiseen sekä edistää TTY:n, yhdistyksen jäsenten sekä elinkeinoelämän vuorovaikutusta.

Yhdistys järjestää vähintään kaksi kertaa vuodessa alumnitapaamisen yhdistyksen kokouksien yhteydessä. Jäsenistöä lähestytään pääasiassa sähköpostilistojen ja sosiaalisen median kautta. Tämän lisäksi järjestetään yksittäisiä tapahtumia (esim. yhteiset työpäivänjälkeisoluet).

Oman toiminnan lisäksi yhdistys pyrkii järjestämään erinäisiä tapahtumia yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa. Yhteistyö Tietojohtajakilta Man@geriin näkyy muun muassa osallistumisena killan järjestämiin tapahtumiin (vuosijuhlat, erilaiset seminaarit), olemalla mukana Pro Tietojohtajan valinnassa sekä muistamalla tietojohtamisen koulutusohjelmasta valmistuneita yhdessä killan kanssa.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt ja on sekä opiskellut TTY:n tietojohtamisen koulutusohjelmassa että valmistunut TTY:sta. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan myös hyväksyä henkilö, joka haluaa osallistua yhdistyksen toimintaan ja edistää yhdistyksen tarkoitusta.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.