Aki Koikkalainen – Laajan skaalan johtamista

Aki Koikkalainen on valmistunut vuonna 2007. Pääaineenaan Tietojohtaminen. Sivuaineena hän on lukenut pitkän sivuaineen tuotantotaloudesta ja lyhyen ohjelmistotuotannosta.

Asialliset hommat suoritetaan, muuten ollaan kun Ellun kanat

Opiskeluaikaansa Aki kuvailee melko tasapainoisena, jossa oli oikeassa suhteessa tiukkaa opiskelua ja opiskeluelämää. Kiinnostavat kurssit saivat ansaitsemansa ajankäytön ja vähemmän kiinnostavat, kuten virkamiesruotsi lähinnä hoidettiin pos alta.

-Vänrikki Koskelan sanoin ”Asialliset hommat suoritetaan, muuten ollaan kun Ellun kanat”. Myönnettäköön, että aavistuksen kypsemmällä asenteella olisi noistakin saanut enemmän irti ja ehkä puhuisin nykyään ruotsia” .

Tietojohtamisen opinnot tuntuivat Akista ainakin osittain liian abstrakteilta, mutta jälkikäteen tarkasteltuna ne on havaittu hyvin rakennetuiksi ja aidosti työelämään valmistavilta.

-Moni asia on työelämässäkin melko abstraktia ja tietojohtamisen opintojen tuomat valmiudet käsitellä abstrakteja asioita sekä tuottaa hyvää kirjallista viestintää ja jalostaa konkreettiaan ovat osoittautuneet kelvollisiksi taidoiksi.

Opiskeluajoilta Aki tunnustaa löytyvän hauskoja muistoja paljon. Kuitenkin myös opiskelujen puolelta myös kursseista eräs luento on jäänyt elävästi mieleen ja muistuttanut yliopiston tehtävistä:

– luento taisi olla jokin Marjatta Maulan kursseista, joissa ensimmäisellä tunnilla käytiin läpi kurssin materiaalit ja sisältö. Kurssikirjoja oli luokkaa 5 tiiliskiveä + iso kasa case kirjoituksia. Joku kollegoistani protestoi asiaa hieman epäuskoisena ja kysyi, että ”eikös tässä ole aika hemmetisti työtä kurssin opintopisteisiin verrattuna”. Maula nosti katseen rauhallisesti ylös ja vastasi, että ”Kyllä on”. Hyvä muistutus siitä, että oppimassahan täällä ollaan .

Opiskelujen loppupuolella Aki teki diplomityönsä silloiselle työnantajalleen parin vuoden työssäolon jälkeen. Diplomityön aiheena oli tiedonhallinnan haasteet born-global yrityksessä. Diplomityö käsittelee edelleenkin tuttuja ongelmia: kommunikaatiota, viestintää ja oikean tiedon saamista oikeille ihmisille oikeaan aikaan.

– [Aihe] lienee yksi aikamme ratkaisemattomista ongelmista. Jatkuvaa tasapainoilua liiallisen tietomäärän ja puutteellisen tiedon välillä .

Diplomityön valmistuminen vaati kuitenkin Akilta työstä irrottautumisen.

– Eihän se meinannut valmistua, joten lopulta otin viikon intensiivijakson saaressa sijaitsevalla mökillä. Rantaan pääsi, kun dippa oli valmis. Hyvin toimi lopulta tämä ratkaisu.

Ihmiset, Liiketoiminta ja Substanssi muodostavat tasapainon

Akin työelämä on koostunut monipuolisesti erilaisia tehtäviä. Akilta löytyy kokemusta niin tuotekehitysinsinöörin, projektipäällikön, tuotepäällikön toimista kuin johtajapesteistä niin operatiivisen, talous- , liiketoiminta ja toimitusjohtajan roolista.

Laaja skaala kuvaa melko hyvin tietojohtamisen luonnetta. Tietojohtaminen antaa suoria valmiuksia joihinkin tehtäviin, mutta ennen kaikkea tietojohtamisen opinnot ovat riittävän yleisluonteisia, jolloin ne rakentavat laajan pohjan osaamista, jota pystyy syventämään työelämässä moneen suuntaan.

Aki haluaa johtamistaitojen lisäksi ymmärtää “ainakin siedettävän hyvin” substanssin toimintaympäristöstään, jotta kommunikointi asiantuntijoiden kanssa olisi helppoa. Käytännön johtamistaitojen tueksi hän kartuttaa teoreettista osaamista lukemalla johtamisaiheisia kirjoja.

-Katselen kiinnostavia ja innostavia teemoja ”half people, half business, half substance” henkeen. Ihmiset ja johtaminen on teema, joka keeps on giving. Aina jää opittavaa ja virheitä tulee matkalla. Johtamisessa ei ole olemassa silver bullettia tai metodia, jolla saa varmuudella hyviä tuloksia. Ihmiset ovat yksilöitä ja siksi johtamisenkin pitää olla yksilöllistä. Jokainen kohtaaminen opettaa uutta.

Viimeisinpänä Aki on toiminut Goforen liiketoimintajohtajana, jossa hän oli vastuussa digitaalisten palveluiden kehittämisestä.

– Pähkinänkuoressa työssäni huolehdin tiimin kanssa siitä, että ihmisillä on mielekästä tekemistä asiakastoimeksiannoissa, ihmiset viihtyvät työssään ja asiakkaat pääsevät työskentelemään sellaisten ihmisten ja tiimien kanssa, jotka pystyvät tuomaan merkittävää impaktia heidän liiketoimintansa kehittämiseen. Goforen liiketoiminta on pääosin konsultointibisnestä, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että työn laajempi vaikuttavuus syntyy asiakasrajapinnassa ja asiakkaan kanssa. Konsultointiliiketoiminnan johtaminen on siis ennen kaikkea ihmisjohtamista ja sellaisen systeemin (ref. systems thinking) rakentamista, joka mahdollistaa hyvät edellytykset yrityksen kehittyä sekä konsulttien viihtyä ja loistaa asiakastyössä. ”Take care of your people and they will take care of your customers”.

Aki haluaa tulevaisuudessakin toimia ihmis- ja asiajohtamisen rajapinnassa, mitä todennäköisimmin digitalisaation parissa, sillä sen nopea kehitys tarjoaa riittämiin mielenkiinnon kohteita.

– Konkreettisena oppimistavoitteena on syventää ymmärrystä tekoälystä, niin että osaisin toteuttaa yksinkertaisen tekoälysovelluksen harrasteprojektina.

Oppia ikä kaikki – Parhaat oivallukset

Opettele pelin säännöt

– Yrityksen johtamisen simulaatiokurssilla pelatun pelin logiikka oli hyvin kevyesti speksattu. I.e. pelaajana ei tiennyt kaikkea pelin toimintalogiikasta, eikä peliä siten osannut pelata oikein. Tämä tuotti ärsytyksen lisäksi oivalluksen siitä, että tilanne on sama oikeassa maailmassa. Mitä paremmin ymmärrät pelin säännöt, sitä paremmin pärjäät. Vaihtoehtoisesti jo se, että ymmärrät, ettet ymmärrä pelin sääntöjä auttaa;)

”Learn the rules like a pro, so you can break them like an artist” – Pablo Picasso.

Nöyryys

– Ihmisten ja ajatusten erilaisuuden arvon ja ymmärryksen aidosti kuunnella myös niitä ihmisiä, joiden ajatuksia tai tapaa ajatella ei heti ymmärrä. Nöyryys tajuta, että itse ei aina ole oikeassa ja osata muuttaa mielipiteitään. 

Sparrailua Akin kanssa?

Sparrailen mielelläni ihmisten kanssa johtamisen teorian ja käytännön tiimoilta. Jokaisella tulee vastaan hankalia tilanteita ja huijarisyndrooma-henkisiä ajatuksia omasta tekemisestä ja välillä johtajan työ voi olla melko yksinäistä. Vertaistuki ja sparrailu antaa paljon kaikille osallisille.

Yhteydessä saa olla whatsapin, linkkarin tai oikeastaan minkä tahansa vapaavalintaisen median välityksellä.

Linkki profiiliin.

Uratarinoiden tijoalumneille tarjotaan mahdollisuus antaa yhteystietonsa sparrailua varten. 
Sparrauksen tarjoaminen on vapaa-ehtoista uratarinoiden alumneille.

Comments are closed.