Olli Nieminen – Kansainvälistymistä komennuksella

Tijoalumni Olli Nieminen on valmistunut tietojohtamiselta vuonna 2013, pääaineenaan Liiketoimintatiedon hallinta. Sivuaineista löytyy niin pitkää tuotantotaloutta, ohjelmistotekniikka, tuotekehitystä sekä vaihto-opiskelun kautta East-Asian Business. Tietojohtaminen valikoitui Ollille aikanaan, koska hän uskoi pääsevänsä sisään suoraan papereilla.

Olin lukiossa hyvä matemaattisissa aineissa, mutta en kokonaisuutena niin hyvä, että olisin päässyt papereilla TuTalle. Siispä päätin hakea TiJolle koska kuvittelin pääseväni papereilla suoraan – no en päässyt eikä ole kaduttanut hetkeään. 

Monipuolista opiskeluelämää

Opiskeluaikana Olli valitsi kiinnostuksen kohteensa tarkasti, minkä ansiosta paperit olivat monipuoliset niin kursseiltaan kuin arvosanoiltaan. Tästä huolimatta hän lopulta valmistui tutkinnosta oivallisesti.  Tietojohtamisen opinnoista on erityisesti jääneet mieleen erilaiset ryhmätyöt, joista oppi sekä vuorovaikutustaitoja että työskentelemään erilaisten ihmisten kanssa. Myös analyyttinen ajattelu kasvoi kurssien myötä. 

Tietojohtamisen opiskeluista erityisesti jäi mieleen ryhmätyöt ja parhaana tijo kurssina maestrojen Myllärniemi ja Hellsten pitämä yrityksiin tehtävä menetelmäkurssi. Osa tietojohtamisen kursseista vaikutti tietyllä tapaa itsestäänselvyyksiltä, mutta toisaalta esimerkiksi data-informaatio-tietämys kolmioon törmää edelleenkin melkein useamman kerran vuodessa ja aina se on esittäjän mielestä yhtä ihmeellinen.

Vaikka kurssit sujuvaitkin Ollilta, hän on halunnut priorisoida myös opiskelijaelämää.

Aloitin aikanaan laajalla matematiikalla, mutta se vei kaiken ajan opiskeluelämältä niin vaihdoin normaaliin kolmen kurssin jälkeen.

Opiskeluelämästä on jäänyt mieleen erityisesti ystävän Jani Lyytikän kanssa järjestetty ulkomaan Excursio Puolaan. Matkalle saatiin sponsoreita ja yritysvierailuita. Näistä tosin saadaan edelleenkin kuittailuja kavereilta

Paluumatkaa varten neuvottelimme yhdeltä laivavarustamolta halvan pakettihinnan – vastineeksi lupasimme osallistua exculle – olimmehan potentiaalisia tulevaisuuden logistiikan(kin) moniosaajia. Viikon hyvin levätyn excuilun jälkeen vierailu laivan kuumassa konehuoneessa ei saanut hirveästi kavereilta kiitosta.

Toinen opiskelumuisto liittyy vaihtovuoden aikaiseen uuteen vuoteen. 

 Vaihdossa järjestettiin uuden vuoden tapaaminen, jossa meitä kokoontui ympäri aasiaa melkein 20 tijon vaihto-opiskelijaa Thaimaan Ko Samuille juhlimaan uutta vuotta. Nämä ovat kaikki läpi elämän seuraavia muistoja – ja ihmisiä.

Työura samalla työnantajalla voi olla mahdollisuus

Olli on tehnyt koko työuransa saman työnantajan palveluksessa Konecranesilla. Kesätyön ja opiskelujen ohella tehdyn työskentelyn myötä löytyi myös kokopäiväinen – ja palkallinen – diplomityöpaikka.

Tutkin konepajayrityksen asennetusta laitekannasta kerättyä etävalvontatietoa ja käyttökohteita erityisesti tuotekehityksen näkökulmasta. 

Työurallaan Olli on työskennellyt pitkälti fyysisten tuotteiden parissa valmistavan teollisuuden parissa. Hän kokee, että tehtävät ovat siinä mielessä epätietojohtajamaisia, ettei tehtävissä olla juurikaan käsitelty tietojärjestelmiä. 

Epätietojohtajamaisin kokemukseni on varmasti ollut työpajan vetäminen vaihdelaatikon suunnittelusta. 

Uransa Olli aloitti analysoimalla koneiden IoT-dataa, josta tie vei asiakastutkimukseen, minkä myötä työmatkoja tuli ympärimaailmaa. Näiden lisäksi hän on myös tuottanut tietoa strategiatoimintaa varten sekä johtanut teknologiayrityksen innovaatiotoimintaa. Viimeisimpänä hän on ollut kolmen vuoden komennuksella Ranskassa, jossa Olli oli perustamassa kehittyneen analytiikan osaamiskeskusta. Suomeen palattuaan hänen tehtävänään on kehittää palvelumuotoilua ja teknologiakumppanuuksia.

 Näistä tehtävistä koen, että ensimmäinen työtehtäväni ja Ranskan komennus olivat lähinnä ns. perinteistä tietojohtamista. Nykyinen tehtäväni palvelumuotoilun ja teknologiakumppanuuksien kehityksessä taas toivottavasti kuuluu enemmän moderniin tietojohtamiseen, jota ei minun aikanani vielä opetettu. Uskon, että laaja-alaiset tietojohtamisen opinnot ovat olleet tässä merkittävässä asiassa, koska se on mahdollistanut minulle paljon erilaisia tehtäviä ja siirtymiä kokonaan uudenlaisille tehtäväkentille, mitkä eivät välttämättä olisi olleet mahdollisia taloa vaihtamalla.

Ranskasta rentoutta

Olli on tehnyt koko uransa töitä globaalissa ympäristössä. Ranskaan lähteminen tuntuikin sen vuoksi helpommalta, sillä hän ajatteli, että osaa jo toimia erilaisissa kulttuureissa ja erilaisten ihmisten kanssa.

Arvioisin, että maassa täytyi asua ja työskennellä hieman vajaa vuosi, ennen kuin oikeasti ymmärsi kulttuuriin liittyvää kommunikointia ja hiljaista viestintää. Tätä ei tietenkään nopeuttanut työskentely uudenlaisen ammattiryhmän eli datatietelijöiden kanssa. 

Vaikka uusi kulttuuri vaatikin hieman navigoimista, tykästyi Olli ranskalaiseen rentouteen työpaikoilla. Esimerkiksi lounasaika oli pyhitetty ja koko tiimi lounasti yhdessä. Toinen pyhä asia oli tietenkin myös jalkapallo.

Toimistolla saatettiin olla puhumatta hyvälle kaverille, jos ottelutulokset olivat menneet ns. tunteisiin. Tiimin illanviettoja ei saanut sopia pelipäiville (ihan sama mikä peli).

Rentouden vastapainoksi Olli kertoo kollegojensa olleen tunnollisia ja työtehtäviinsä uppoutuvia.  Tunnollisuutta odotettiin myös vastapuolelta sillä Olli huomasi että ranskalaiset olivat hyvin tarkkoja eduistaan ja tehdyistä sopimuksista.

Kerran sovitusta ei ole helppo poiketa.

Vaikka Ollin komennusvuosiin osuikin korona, kokee hän kolmen vuoden reissun olleen erittäin antoisa. Ennen matkaansa Olli ei ollut käynyt ranskassa, eikä juuri odotuksia maata kohtaan ollut.

Isoilla yrityksillä on usein aika hyvät komennusedut, joten mikäli tämmöinen mahdollisuus joskus uralla eteen tulee, siihen kannattaa tarttua ennakkoluulottomasti.

Lähemmäksi ihmistä

Suomeen palattuaan Olli päässyt aivan uudenlaisiin haasteisiin. Vaikka työtehtävä ranskassa oli kuin malliesimerkki tietojohtamisen casesta – analytiikan ja toimintatapojen jalkauttaminen teollisuuden alan yritykseen – löytää hän uusista haasteistakin pintaa tietojohtamiseen.

Tietyllä tapaa palvelumuotoilussakin on tietojohtamisen piirteitä, sillä tavoitteena on kerätä tietoa asiakkaasta ja palvelun käyttäjästä kehityspäätösten tueksi.

Palvelumuotoilussa Ollia kiinnostaa erityisesti ongelmien ratkaiseminen ihmiskeskeisesti – liiketoimintanäkökulmaa unohtamatta.

Haluan oivaltaa, miten aidosti asiakaskeskeisen kehittämisen kulttuuri saadaan jalkautettua organisaatioon osaksi jokaista arkipäivän päätöstä. Tämä on kiehtovaa erityisesti siksi, että diplomi-insinöörinkoulutus ohjaa useasti menemään teknologia ja liiketoiminta edellä. Minun lisäkseni tiimissäni on vain yksi DI – kun aikaisemmissa rooleissa ei-insinööritausta on ollut poikkeus.

Teemana uudet työtehtävät innostavat ja Olli kokee niissä olevan valtavasti opittavaa. Olli kokee, että uuden luominen, digitaaliset palvelut ja uudet liiketoimintamallit ovat pitkään olleet jo teemoja, joista hän innostuu.

Myös uudet teknologiat sekä kasvuyritykset ovat älyttömän kiinnostavia. Nytkin olen matkalla tuomaroimaan suurta kasvuyrityskilpailua teollisuusasiantuntijan roolissa.

Uudenlaiset avaukset ovatkin olleet osa Ollin työtä jo tovin, yrittäjää hänestä ei silti ole vielä tullut. Vaikkakin myös sitä on ehditty kokeilla Ollin mukaan vain ”harrastuksena”.

Suurin oppi oli, että hyvästä ja validoidusta ideasta ei saa skaalattua liiketoimintaa rajallisella aikapanostuksella. Se ei tapahdu sivutyönä.

Oppia ikä kaikki – Parhaat oivallukset

Kansainvälisty

– Vaihto-opiskelu avartaa maailman kuvaa ja antaa hyvät mahdollisuudet erilaisten kulttuurien kanssa toimimiseen. Niin kliseiseltä kun tämä kuulostaakin, mutta olen urani aikana huomannut kulttuurien maalaisjärkevyyden tärkeyden. Se on niin tärkeä, että melkein itse nostan jonkinlaisen kansainvälisyyskokemuksen rekrytoinnissa koulumenestyksen ohi.

Ota asioista selvää uteliaasti

– Ole utelias & ota asioista selvää. Uskon, että uteliaisuus ja asioista omatoimisesti selvää ottaminen ja aito halu ymmärtää asioita laaja-alaisesti ovat mahdollistaneet minulle hyvin erilaisia rooleja.

Sparrailua Ollin kanssa?

Minuun voi olla yhteydessä ihan mistä asioista tahansa tämä artikkeli herätti uteliaisuutta. Linkedinistä löytää helpoiten =) Linkki profiiliin.

Uratarinoiden tijoalumneille tarjotaan mahdollisuus antaa yhteystietonsa sparrailua varten. 
Sparrauksen tarjoaminen on vapaa-ehtoista uratarinoiden alumneille

Comments are closed.