Opiskelijoilta Alumneille: Opiskelua ja kiltatoimintaa muutosten aikana – Laura Karintaus

Hei kaikille! Olen Laura Karintaus, diplomityötään viimeistelevä tamperelainen tietojohtamisen opiskelija (soon to be alumni). Aloitin tietojohtamisen opinnot 2016 ja onhan tämä nyt ollut mitä parhainta aikaa! Kiltatoiminnassa olen ollut mukana vuodesta 2017 aina tähän päivään asti. Tänä aikana olen ehtinyt järjestää yhden Case Fakton, olla mukana strategia- ja yhdenvertaisuusprojekteissa, sekä toimia killan yritysvastaavana, puheenjohtajana sekä hyvinvointivastaavana. Tällä hetkellä olen killan yhdenvertaisuusvastaava.

Yliopistoyhteisömme on kokenut omana aktiiviaikanani suuria murroksia monilla eri osa-alueilla. Tampereen yliopistot yhdistyivät vuonna 2019 ja samalla perustettiin uusi yhteinen ylioppilaskunta, jonka osaksi tulivat kaikkien kampusten opiskelijat. Myös ympäröivä yhteiskunta muuttuu jatkuvasti ja esimerkiksi teekkarikulttuuriin on kohdistunut viime vuosina hieman kritiikkiäkin. Muutosten aika on tuonut mukanaan paljon erilaisia haasteita ja uusia tilanteita, mutta toisaalta myös paljon uusia hienoja mahdollisuuksia, yhteistöitä ja tuttavuuksia.

Yliopistojen yhdistyminen

Yliopistojen yhdistyttyä tietojohtamisen paikkaa yliopiston tiedekunnissa ihmeteltiin moneen otteeseen ja siitä aiheutui paljon hämmennystä, epäilemättä sekä henkilöstölle, että opiskelijoille. Monenlaisia tilanteita ja ratkaisuehdotuksia oli esillä ja välillä oltiin sellaisessakin tilanteessa, jossa tietojohtamisen opiskelijat ja henkilökunta olivat eri tiedekunnissa.

Vuoden 2021 syksystä lähtien olemme nyt kuitenkin kaikki osana yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekuntaa. Nyt alkaa vaikuttaa siltä, että uuden yliopiston kuviot alkavat pikkuhiljaa vakiintua. Erityisen hieno asia, joka korostui tiedekunta- ja yliopistomurroksen keskellä, oli se, miten hyvin killan ja tietojohtamisen yksikön henkilökunnan yhteistyö toimi. Tiedekunta-asioita ihmeteltiin monta vuotta ja harmailta hiuksilta ei varmasti vältytty kenenkään osalta, mutta huomionarvoista oli se, miten paljon killan ja opetushenkilökunnan välillä käytiin keskustelua ja aina hyvässä hengessä yhteistä etua etsien. Koskaan ei tullut sellainen olo, että meidän opiskelijoiden asioista oltaisiin päättämässä ilman, että meidän mielipiteemme halutaan kuulla.

Riviopiskelijalle siirtymä kohti ”TUNI-aikaa” on ollut jokseenkin kivuton. Suurimmat haasteet ovat liittyneet uusiin tietojärjestelmiin, joita on sitten opeteltu käyttämään vaihtelevalla menestyksellä. Konkreettisimmin muutos näkyy ympärille ilmestyneenä kauniin violettina värimaailmana, sekä siinä, minkä yliopiston ja tiedekunnan nimet komeilevat kandi- ja dippatöiden etusivulla. Opiskelu kursseilla on kuitenkin säilynyt hyvin samanlaisena, kuten myös huikea yhteishenki tietojohtajien keskuudessa! Opiskelijaelämän näkökulmasta muutos on tarkoittanut etenkin opiskelijayhteisön laajenemista käsittämään myös keskustakampuksen opiskelijat. Monia asioita, joita aiemmin tehtiin vain teekkareiden kesken, tehdään nyt yhdessä koko yhteisön kanssa, mikä on tosi kivaa!

Teekkarikulttuurin muutos

Yliopiston lisäksi myös teekkariyhteisö ja kiltatoiminta ovat tällä hetkellä murroksen keskellä. Esimerkiksi teekkarikulttuurin yhdenvertaisuushaasteita on puitu jopa kansallisessa mediassa asti. Teekkarikulttuuri on tietenkin aina ollut vertaansa vailla monin tavoin, mutta muuttuva maailma ja toimintaympäristö vaativat meiltä myös sitä, että pohdimme omaa toimintaamme välillä hieman kriittisemmästäkin näkökulmasta. Meidän on kyettävä näkemään, että kaikki vanhat perinteemme ja toimintatapamme eivät ole nykypäivää ja edelleen on aivan liian paljon ihmisiä, jotka eivät koe teekkarikulttuuria omakseen tai itseään tervetulleeksi mukaan.

Killan strategia- ja yhdenvertaisuusprojekteissa käytettiin paljon aikaa pohdintaan siitä, mitä voisimme vielä tehdä paremmin, jotta oma kiltamme olisi ihan aidosti sellainen yhteisö, jossa KAIKILLA on hyvä olla ja johon JOKAINEN tuntee itsensä tervetulleeksi. Yhdenvertaisuuskyselyllä kartoitettiin Man@gerin jäsenistön omia kokemuksia yhteisöön kuulumisesta ja moni kokikin Man@gerin aivan huikeaksi paikaksi. Ongelmakohtiakin on kuitenkin noussut esiin. Näistä merkittävimpinä nostettakoon esiin yhteisöjen sisäpiiriytyminen, erityisesti naispuolisten opiskelijoiden kokema ulkopuolisuus ja häirintä, asiaton ja syrjivä huumori sekä alkoholin hallitseva rooli teekkarikulttuurissa. Paljon työtä näiden asioiden eteen on jo tehty, mutta paljon sitä on myös jäljellä ja uusia kehittymistapoja etsitään jatkuvasti. On hyvin tärkeää, että koko tamperelainen tietojohtajayhteisö on mukana muutoksessa. Kaikkien panosta tarvitaan, jotta koko yhteisöstämme saadaan mukava paikka kaikille!❤️

Alumniutumista odottavin terveisin,
Laura Karintaus

Lue lisää opiskelijajärjestön yhdenvertaisuussuunnitelmasta: tietojohtajakilta.net/yhdenvertaisuus
Comments are closed.