Kategoria: Työmarkkina ja koulutus

Tietojohtajat ovat löytäneet paikkansa työelämässä – Tietojohtamisen urapolkuanalyysin tuloksia

Tietojohtamisen vuotuinen sisäänotto on 55 opiskelijaa (vrt. vuosi 1999 24 opiskelijaa)​ Ensimmäiset valmistuneet vuonna 2003.​ Tietojohtamiselta valmistuneita diplomi-insinöörejä oli yhteensä 489 henkilöä, joista ajantasaisia LinkedIn-profiileja 405.​ Kysymys, johon törmäämme kaikkien tietojohtamista aloittelevien kanssa, jonka jokainen fuksiryhmä on tähän mennessä henkilökuntahaastattelussaan kysynyt, kuuluu: mitä tietojohtaminen on, mihin ne menee töihin? Niinpä, mihinköhän? Huomasimme, ettei tämä asia ollut meillekään aivan kristallinkirkas, joten päätimme selvittää asian. Mietimme, miten tämän asian saa selville. Kävi ilmi, että naapurissa (tuotantotalous) on tarve tällaiselle selvitykselle myös noussut pintaan ja toteutettukin jo. Sieltä siis benchmarkkaamaan ja ajatus alkoi muutenkin hahmottumaan. Nohevia teekkareita meillä on yllin kyllin asiaa selvittämään. Lyhyen haku- ja valintaprosessin jälkeen työntekijöiksi valittujen Kati Koposen ja Samuel Vainio-Mattilan kanssa homma lähti etenemään. Kun neljä päätä kolahtaa, kuvaannollisesti, yhteen, alkaa tapahtumaan. Perusajatus kun oli selvä, selvitetään vuosikurssi kerrallaan jokaisen opiskelijan kohdalta koska taloon on tultu, mitä opiskeltu, koska valmistuttu sekä minkälaisia työtehtäviä on tullut tehtyä. Tällaista tiedonhakua ei talon järjestelmät oikein mahdollista (yliopiston siirtymäajan tietojärjestelmäuudistukset ovat edelleen kehitteillä), joten jokin muu ratkaisu oli keksittävä. Sellaiseksi muodostui meidänkin tapauksessamme LinkedIn. Tulimme siihen lopputulokseen, että se on laajin tietolähde, josta kohderyhmä voidaan toivoa tavoitettavan. Löydettyjen LinkedIn-profiilien perusteella TiJo-DI:t jaoteltiin seuraavasti:2003-2009 valmistuneet (n=91)​2010-2015 valmistuneet (n=149)​2016-2020 valmistuneet (n=165) Tarkastelun kohteena Katin ja