Tietosuojaseloste

Henkilötietoja käsitellään Tietojohtamisen Alumni Ry:n tietosuojaselosteen mukaisesti.