Mikko Sulonen – Data taipuu moneksi

Tijoalumni Mikko Sulonen valmistui tietojohtamiselta vuonna 2018. Pääaineenaan hän luki tietohallinto- ja järjestelmät kokonaisuuden. Sivuaineista sen sijaan löytyy hypermediaa ja kestävää tuotantoa. Tampereella Mikon opinnot alkoivat ympäristö- ja energiatekniikan opinnoista, joista matka jatkui lopulta tietojohtamiselle.

– Muutaman opiskeluvuoden jälkeen kuitenkin selvisi, kuinka väärässä olinkaan ollut. Kahden vuoden ylioppilaskuntakiertotien loppupuolella aloin tarkemmin tutkimaan ja selvittelemään vaihtoehtoja, ja löysin tietojohtamisen: lähes kaikkien kurssien kuvaukset kuulostivat oikeasti kiinnostavilta, ja opiskelujen taas jatkuttua suoritinkin tijon kurssit kohtalaisen vauhdikkaasti.

Ei pelkkä PowerPointtien vääntäjä

Opiskeluaikaa voi Mikon osalta kuvailla kolmella eri osa-alueella. Opintojen alussa Mikko lähti lähes kaikkeen mukaan ja opinnot edistyivät. Tämän jälkeen opintojen suorittaminen hieman hidastui, kun oheistoiminta veti mukaan.

Yksi mieleenpainuvimmista kokemuksista opiskeluajoilta on kyllä killan rankkaexcun järjestäminen. Fuksina. Excuista oli kokemusta tasan yhden fuksiexcun verran, mutta ajattelin vain, että kuinka vaikeaa se nyt voi olla :D. No eihän se vaikeaa ollut, ja hieno reissuhan siitä tuli muidenkin mielestä..

Viimeinen vaihe opinnoista löytyi tietojohtamisen opinnoista, jotka sujuivat reippaasti. Energiatekniikan opiskelijana Mikko muistaa ajatelleensa, että tietojohtaminen on lähinnä PowerPointien tekoa niin opiskellessa kuin työelämässä.

– Onneksi olin tälläkin kertaa väärässä.

Diplomityön aiheena Mikolla oli Raportoinnin käyttöönotto suunnittelusta arviointiin asti. Aihe raportoinnin parista löytyi sen hetkisen työn innoittamana.

Pallottelin mahdollisia aiheita ja projekteja jonkin verrankin työnantajan kanssa, kunnes sitten päädyttiin tähän. Aloitin diplomityön osaksi työajalla.

Data vaikuttaa läpi liiketoiminnan osien

Työelämässä Mikko toiminut pitkälti datan parissa aina sen kokoamisesta ja yhdistelystä eri järjestelmille jakeluun asti. Tällä hetkellä hän työskentelee data-arkkitehtina Recordlyllä, joka on melko tuore yritys, jossa työskentelee vajaa 30 datan ja koneoppimisen asiantuntijaa.

Meidän ajatuksena on tehdä liiketoiminta edellä datan hyödyntämisen projekteja. Ääneen sanottuna kuulostaa itsestään selvältä, mutta välillä arki yllättää.

Mikko kokee, että diplomi-insinöörin ja tietojohtamisen vahvuus piileekin juuri siinä, että opintojen avulla syntyy todella hyvä pohja ymmärtää liiketoimintaa ja sen tarpeita.

– Kun joku puhuu tahtiajasta tai toimitusketjun hallinnasta, pääsee itse paljon nopeammin mukaan keskusteluun, kun ei tarvitse aivan alusta lähteä ihan jokainen kerta.

Datan parissa työskentelyssä parasta Mikon mielestä parasta on, että hän pääsee työskentelemään niin dataa tuottavien kuin kuluttavien liiketoiminnan osissa. Näin ongelmat ja ratkaisut pysyvät monipuolisena. Myös tulevaisuudelta hänestä olisi kiinnostavaa oppia lisää laaja-alaisesti.

Jonkin tietyn liiketoiminnan syvempi osaaminen: esimerkiksi energia-alan, energiatekniikan opinnot huomioiden, olisi ihan mielenkiintoista. Myös sovellusten backendien kehittämisestä haluaisin ymmärtää enemmän integraatioiden lähteinä ja kohteina.

Oppia ikä kaikki – Parhaat oivallukset

Oppimaan oppiminen ja tiedon omaksuminen

– Kurssit ja harkkatyöt pakottivat selvittämään asioita ja omaksumaan uutta tietoa kohtalaisen nopeassa tahdissa. Tästä on ehdottomasti ollut hyötyä, kun uusia työkaluja ja teknologioita tulee kuin sieniä sateella ja joukosta pitäisi osata poimia parhaat.

Tekeminen

– Se, että asioita tehdään eikä vain ihmetellä, että tarttis varmaan tehdä jotaki. Oli se sitten se excun järjestäminen, tai nyttemmin ratkaisuiden etsiminen ja toteuttaminen. Ei vain odotella, että joku pyytää tekemään jotakin, vaan ollaan proaktiivisia, etsitään ja ehdotetaan parhaita ratkaisuita.

Sparrailua Mikon kanssa?

Minulta voi kysellä lisää datakonsultin elämästä ja työstä. Millaista on työskennellä asiakkaiden kanssa konsulttina, minne datamaailma on menossa, tai miltä ne kurssit työelämän silmin näyttävätkään.

Minuun voi olla yhteydessä vaikka Linkkarin kautta: Linkki profiiliin.

Uratarinoiden tijoalumneille tarjotaan mahdollisuus antaa yhteystietonsa sparrailua varten. 
Sparrauksen tarjoaminen on vapaa-ehtoista uratarinoiden alumneille.

Comments are closed.